facebook Fixerkit - API Kılavuzu

API Kılavuzu : Sosyal Medya Yönetimi

API Kılavuzu Kullanıcı Sosyal Medya Yönetimi Sıralama Takibi Kelime Planlayıcı
 • accounts
 • messages
 • scheduledMessages
 • groups
 • myLimit
 • send
 • update
 • delete
accounts() » Sosyal medya hesap listesi
Örnek : GET /api/v1.0/social/accounts
      // Örnek : /api/v1.0/social/accounts

      $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/accounts?access_token=xxx");
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      $response = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);
     
messages() » Sosyal Mesajları Listele
Örnek : GET /api/v1.0/social/messages
      // Örnek : /api/v1.0/social/messages

      $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/messages?access_token=xxx");
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      $response = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);
     
scheduledMessages() » Zamanlanmış Mesajlar
Örnek : GET /api/v1.0/social/scheduledMessages
      // Örnek : /api/v1.0/social/scheduledMessages

      $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/scheduledMessages?access_token=xxx");
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      $response = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);
     
groups() » Fixerkit'teki gruplarınız
Örnek : GET /api/v1.0/social/groups
      // Örnek : /api/v1.0/social/groups

      $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/groups?access_token=xxx");
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      $response = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);
     
send() » Sosyal medyaya mesaj gönderme işlemi
Örnek : POST /api/v1.0/social/send/{message,post,story}
$_POST :
title
Maks 250 karakter
description
Maks 40000 karakter
group_id
Sayısal değer olmalıdır
link
Geçerli bir URL olmalıdır
image
Geçerli bir URL olmalıdır
       // Örnek : /api/v1.0/social/send/{message,post,story}
       // Gönderi Tipi : message,post,story

       $post = array(
       "title" => "Fixerkit for Developers",
       "description" => "Fixerkit Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Marketing",
       "group_id" => "0", /* or Group Id */
       "link" => "https://fixerkit.com/tr",
       "image" => "https://fixerkit.com/app/view/assets/images/logo.png",
       );

       $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/send/message?access_token=xxx");
       curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
       curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
       $response = curl_exec($ch);
       curl_close($ch);
      
update() » Sosyal medyaya mesaj gönderme işlemi
Örnek : POST /api/v1.0/social/update/{message,post,story}/socialMessageId
socialMessageId : Fixerkit tarafından verilen benzersiz id
$_POST :
title
Maks 250 karakter
description
Maks 40000 karakter
group_id
Sayısal değer olmalıdır
link
Geçerli bir URL olmalıdır
image
Geçerli bir URL olmalıdır
       // Örnek : /api/v1.0/social/update/{message,post,story}/socialMessageId
       // Gönderi Tipi : message,post,story
       // socialMessageId : Fixerkit tarafından verilen benzersiz id
        $post = array(
       "title" => "Fixerkit for Developers",
       "description" => "Fixerkit Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Marketing",
       "group_id" => "0", /* or Group Id */
       "link" => "https://fixerkit.com/tr",
       "image" => "https://fixerkit.com/app/view/assets/images/logo.png",
       );

       $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/update/{message,post,story}/socialMessageId?access_token=xxx");
       curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
       curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
       $response = curl_exec($ch);
       curl_close($ch);
      
delete() » Sosyal medya hesabındaki mesajı silme işlemi
Örnek : GET /api/v1.0/social/edit/socialMessageId
socialMessageId : Fixerkit tarafından verilen benzersiz id
       // Örnek : /api/v1.0/social/delete/socialMessageId
       // socialMessageId : Fixerkit tarafından verilen benzersiz id
        $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/delete/socialMessageId?access_token=xxx");
       curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
       $response = curl_exec($ch);
       curl_close($ch);