Fixerkit - API Kılavuzu
API Kılavuzu
Yazılımcıların kendi projeleri için geliştirdiğimiz web servisimiz kullanım kolaylığı ve esnekliği açısından REST mimarisi ile geliştirilmektedir. Response ( Yanıt ) tipi sadece JSON’dur.
Bildiğiniz gibi Restful web servislerinde POST,PUT,DELETE,GET metotlarından sadece GET ve POST ile tüm işlemlerinizi halledebilirsiniz.
Erişim Anahtarı Oluşturma
1 - Üye girişi 2 - Panelim -> Geliştirici
3 - Erişim Anahtarı Oluştur
Hizmetler
Her GET ve POST işleminde oluşturduğunuz ERİŞİM ANAHTARINI ( Access Token ) bilgisini göndermeniz gerekmektedir
Örnek : /api/v1.0/social/listMessages?access_token=xxx
    // https://fixerkit.com/api/v1.0/( Servis Adı )/( Method Adı )
    // Örnek : /api/v1.0/social/listMessages

    $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/listMessages?access_token=xxx");
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $response = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
   
Api Methodlarının Kullanımları
 • getAccounts
 • listMessages
 • getGroups
 • myLimit
 • send
 • edit
 • delete
getAccounts() » Sosyal medya hesap listesi
Örnek : GET /api/v1.0/social/getAccounts
      // Örnek : /api/v1.0/social/getAccounts

      $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/getAccounts?access_token=xxx");
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      $response = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);
     
listMessages() » Sosyal Mesajları Listele
Örnek : GET /api/v1.0/social/listMessages
      // Örnek : /api/v1.0/social/listMessages

      $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/listMessages?access_token=xxx");
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      $response = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);
     
getGroups() » Fixerkit'teki gruplarınız
Örnek : GET /api/v1.0/social/getGroups
      // Örnek : /api/v1.0/social/getGroups

      $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/getGroups?access_token=xxx");
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      $response = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);
     
myLimit() » Kullanabilir limit ve kullanılan limitleri gösterir
Örnek : GET /api/v1.0/social/myLimit
      // Örnek : /api/v1.0/social/myLimit

      $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/myLimit?access_token=xxx");
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      $response = curl_exec($ch);
      curl_close($ch);
     
send() » Sosyal medyaya mesaj gönderme işlemi
Örnek : POST /api/v1.0/social/send
$_POST :
title
Maksimum 250 karakterMax 250 Karakter
description
Maksimum 40.000 karakterMax 2000 Karakter
group_id
Sayısal değer olmalıdır
link
Geçerli bir URL olmalıdır
image
Geçerli bir URL olmalıdır
       // Örnek : /api/v1.0/social/send

       $post = array(
       "title" => "Fixerkit for Developers",
       "description" => "Fixerkit Ürün ve Hizmetleriniz için Analiz, Raporlama Ve Takip Etme",
       "group_id" => "0", /* or Group Id */
       "link" => "https://fixerkit.com/tr",
       "image" => "https://fixerkit.com/app/view/assets/images/logo.png",
       );

       $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/send?access_token=xxx");
       curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
       curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
       $response = curl_exec($ch);
       curl_close($ch);
      
edit() » Sosyal medyaya mesaj gönderme işlemi
Örnek : POST /api/v1.0/social/edit/socialMessageId
socialMessageId : Fixerkit tarafından düzenlemek istediğiniz mesaja verilen benzersiz id
$_POST :
title
Maksimum 250 karakterMax 250 Karakter
description
Maksimum 40.000 karakterMax 2000 Karakter
group_id
Sayısal değer olmalıdır
link
Geçerli bir URL olmalıdır
image
Geçerli bir URL olmalıdır
       // Örnek : /api/v1.0/social/edit/socialMessageId
       // socialMessageId : Fixerkit tarafından düzenlemek istediğiniz mesaja verilen benzersiz id
       $post = array(
       "title" => "Fixerkit for Developers",
       "description" => "Fixerkit Ürün ve Hizmetleriniz için Analiz, Raporlama Ve Takip Etme",
       "group_id" => "0", /* or Group Id */
       "link" => "https://fixerkit.com/tr",
       "image" => "https://fixerkit.com/app/view/assets/images/logo.png",
       );

       $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/edit/socialMessageId?access_token=xxx");
       curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
       curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
       $response = curl_exec($ch);
       curl_close($ch);
      
delete() » Sosyal medyadaki mesajı silme işlemi
Örnek : GET /api/v1.0/social/edit/socialMessageId
socialMessageId : Fixerkit tarafından düzenlemek istediğiniz mesaja verilen benzersiz id
       // Örnek : /api/v1.0/social/delete/socialMessageId
       // socialMessageId : Fixerkit tarafından düzenlemek istediğiniz mesaja verilen benzersiz id
       $ch = curl_init("https://fixerkit.com/api/v1.0/social/delete/socialMessageId?access_token=xxx");
       curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
       $response = curl_exec($ch);
       curl_close($ch);